واژه‌ها و اصطلاحات سیاسی
بورژواسی: (Bourgeoisie)
تئوكراسی: (Theocracy)
الیگارشی(oligarchy)
نیهیلیسم:(Nihilism)
 • 1396/5/28 شنبه نیهیلیسم:(Nihilism)
  نیهیلیسم یا هیچ‎انگاری، این اصطلاح از واژه (نیهیل) در زبان لاتین به معنای هیچ آمده است.
تیموکراسی (timocracy)
تفاوت فراملی‎گرایی و جهان‎وطنی
جهان‎وطنی (cosmopolitanism)
 • 1396/5/28 شنبه جهان‎وطنی (cosmopolitanism)
  جهان‌وطنی، مفهومی است که باور به متعلق بودن به تمام جهان و مردم آن و عدم وابستگیهای قومی- ملی و در کل، باور به اینکه جهان، میهن مشترک تمامی مردم است.
اینترناسیونالیسم: (Internationalism)
 • 1396/5/28 شنبه اینترناسیونالیسم: (Internationalism)
  در برابر ناسیونالیسم (ملی‏گرایی)، انترناسیونالیسم (فراملی‎گرایی) قرار دارد كه معتقد است خیر و سعادت بشر اقتضا می‎كند كه ملت‎ها بدون در نظر گرفتن تعصب های قومی با هم همكاری داشته باشند.
آزادی مثبت و آزادی منفی: (positive freedom-negative freedom)
نخبگان سیاسی (political elites)
 • 1396/5/28 شنبه نخبگان سیاسی (political elites)
  نخبه به معنای لغوی، بخش برگزیده‌ای از یک جامعه است که از نظر قابلیت‌ها یا توانایی‌ها برتر از بقیه جامعه دانسته می‌شود.