کاریکاتور
لطفاً همه راههای دروغگویی، فریبکاری، فتنه انگیزی و تقلب را به من یاد بده!
کشتار و ویرانگری ائتلاف سعودی در یمن ناشی از خطا و بدون قصد است!
شکاف در خاندان سلطنتی، آل سعود فروپاشی از درون
حل قضیه فلسطین به روش ترامپ
تصمیم ترامپ برای تبدیل دادگاه عالی به دادگاه عالی خود!
ترامپ و کاخ سفید در مرداب فرو می روند
پاسخ‌ سخت‌ و کوبنده‌ برای ضد‌انقلاب‌
بصره در آتش داعش و بعثی ها
بدون شرح!
آنروا (سازمان حمایت از آوارگان فلسطینی) و تصمیم آمریکا برای قطع کمک های مالی
آمریکا کمک مالی به آژانس سازمان ملل کمک به آوارگان فلسطین را قطع می کند
آمریکا پدرخوانده تروریست‌هاست
کشف ژن فریبکاری ترامپ توسط وندی‌شرمن
جنگ ارزی
ترامپ اسم خود را گوگل می کند. نتایج؛ دست کوچک، احمق ترین رئیس جمهور تمام دوران
تحریم علیه روسیه، ایران، ترکیه و... به جزء عربستان سعودی!
بی بی سی در خدمت ترامپ و تروریست ها
بدون شرح!
آمار خودکشی کهنه سربازان آمریکایی
ای مردم یمن! ما شما را نجات می دهیم!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...