مطالب برگزیده

1397/4/12 سه‌شنبه

انتخاب دوباره اردوغان؛ سیاست خارجی و آینده اقتصاد ترکیه (دکتر مهرداد حلال‎خور)

با پیروزی دوباره اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور وضعیت آینده اقتصادی این کشور دستخوش تحلیل‌های متفاوت داخلی و بین‌المللی شد. اردوغان به عنوان نماینده حزب عدالت و توسعه به ریاست جمهوری برگزیده شد که براساس ایدئولوژی خود؛ اقدام به ارائه تعریف جدیدی از نقش سیاست خارجی در توسعه اقتصادی کرده است.

 

این سیاست خارجی از سال2002 تا سال 2011 عبارت بوده است از تعامل با بازیگران بین‌المللی در سطوح جهانی و منطقه‌ای برای کسب منافع اقتصادی و دوری از هرگونه تنش و بی‌ثباتی در روابط خارجی. سیاست خارجی ترکیه در بازه زمانی ذکرشده موجب توسعه اقتصادی مطلوب این کشور بوده است؛ چراکه شاخص‌های اقتصادی نظیر افزایش نرخ رشد، کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم را به نمایش می‌گذارد.
 با شروع فرآیند بیداری اسلامی از سال 2011 کشور ترکیه به سیاست خارجی جدید خود شکل داد که در آن مداخله‌گرایی در محیط پیرامونی وجه بارز سیاست خارجی این کشور بوده است. فرآیند توسعه اقتصادی ترکیه نیز با منفی شدن شاخص‌های اقتصادی نظیر کاهش نرخ رشد، افزایش نرخ بیکاری، کاهش قدرت خرید و کاهش نیاز به مواد اولیه صنعتی و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به سیاست خارجی مداخله جویانه این کشور پاسخ داد. لذا اردوغان با انتخاب مجدد به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه با مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست خارجی پیشین مواجه است.
شرایط فعلی اردوغان پس از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور نیز اینگونه توصیف شده است که سیاست خارجی او با نیازهای اقتصادی توسعه  ترکیه می‌جنگد. مهم‌ترین عامل این جنگیدن نیز دور شدن از سیاست تنش صفر و افزایش مداخله‌گرایی است که از یک‌طرف ترکیه در مقابل مهم‌ترین همپیمانان غربی‌اش نظیر آمریکا  و اتحادیه اروپا قرار داده است و هم او را در برابر همسایگانش نظیر ایران، سوریه و عراق قرار داده است و هم او را در مقابل هم‌پیمانان منطقه‌ای‌اش نظیر عربستان و مصر قرار داده است و در نهایت در رابطه روسیه با قدرت‌های بزرگی نظیر روسیه این کشور را دچار تنش‌های  مختلفی کرده است.
در کنار این عوامل، ایدئولوژی تساهل‏گرایی و ایجاد وفاق ملی‌ای که تا پیش از این در دستورکار دولت این کشور قرار داشته است با اقتدارگرایی در معرض خطر قرار گرفته است که مقابله با کردها و طرفداران گولن نمونه‌های عینی این سیاست اردوغان هستند. این مسائل ترکیه را با سه مشکل 1- در خطر قرار گرفتن سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال تکنولوژی بدلیل مشکل با غرب، 2- از دست دادن بازارهای مصرف بدلیل مشکل با کشورهای منطقه و 3- از بین بردن توانایی حداکثری ملی در توسعه اقتصادی بدلیل مشکلات اقتصادی، مواجه کرده است.
موفقیت اردوغان در گرو فائق آمدن اردوغان بر سه مشکل ذکر شده است و ریزش آراء او در انتخابات اخیر نیز نشانگر همین روند رو به کاهش محبوبیت اردوغان  بدلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی ترکیه است.


 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر