مطالب برگزیده

1397/4/13 چهارشنبه

جام جهانی فوتبال؛ همبستگی و انسجام اجتماعی (فرید افسری)

از منظر جامعه‌شناسی انسجام و همبستگی، احساس مسئولیت توأم با عمل متقابل بین چند نفر، چند گروه و حتی بین افراد یک کشور است که از آگاهی و اراده و ناشی از حس مسئولیت در قبال جامعه شکل می‌گیرد. همبستگی شامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسان‌ها و حتی وابستگی متقابل حیات و منافع بین آنها است. همبستگی در بین یک جامعه و یا اجتماع به انسجام افراد داخل جامعه که نیاز و هدف مشترکی را دنبال می‌کنند برمی‌گردد.

 

براین اساس در انسجام و همبستگی اجتماعی افراد جامعه و گروه، وحدت خود را حفظ کند و با عناصر وحدت‌بخش خویش تطابق و همنوایی پیدا می‌کنند تا به اهداف خود برسند. بدون شک رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی افراد آن جامعه میسر می‌گردد. جامعه شناسان ایجاد همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی جامعه را ناشی از عواملی چون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگی میان باورها و ارزش‌ها می‌دانند و عامل اصلی واگرایی و ازهم‌گسیختگی افراد یک اجتماع را جدال و ستیز و عدم اجماع بر روی این ارزش‌ها و احساسات مشترک تلقی می‌کنند.
این روزها رویداد بزرگ جام جهانی در حال برگزاری است و شور و هیجان آن در همه‌جا قابل مشاهده است، اما جام‌ جهانی رویدادی صرفاً ورزشی نیست؛ بلکه پدیده‌ای جهانی و بین‌المللی که در مدت زمان برگزاری، جمعیت قابل‌توجهی را به خود مشغول می‌کند و پیوندهای غیرقابل انکاری با زندگی اجتماعی افراد دارد و حتی به نوعی یک دیپلماسی بین‌المللی با هدف پیوندها و پیدا کردن اشتراکات فرهنگی و اجتماعی در بین ملت‌ها به وجود می‌آورد. بدون شک همه دوست دارند تیم ملی کشورشان در این مسابقات سهم داشته باشد و البته پیروز میدان هم باشد؛ فارغ از نتایج برد و باخت، آنچه بیش از همه می‌تواند از فواید این رویداد بزرگ به ظاهر ورزشی محسوب شود، احساس همبستگی و انسجامی است که با یک هدف واحد و احساس مسئولیت در بین افراد جامعه با یک حس مشترک با اعضایی که در داخل زمین به مسابقه می‌پردازند پدید می‌آید و همگان با این عنصر وحدت‌بخش یک هدف و یک آرمان نیکو که همان رشد و ارتقای سطح ورزش و به تحسین وا‌داشتن دنیا است و پیشرفت و نهایتاً کسب عنوان قهرمانی و پیروزی را دنبال می‌کنند. در خلال این رویداد ورزشی کشورها از فرصت پیش آمده نیز استفاده کرده و به ارتباط با دیگر کشورها و پیوندهای اجتماعی فرا سرزمینی می‌پردازند. در جام جهانی امسال دیدیم که تیم ملی ج.ا.ا با انتخاب شعار «۸۰ میلیون نفر، یک ملت و یک ضربان قلب» در مسابقات شرکت کرد. انتخاب این شعار زیبا و با معنا بسیار در روحیه تیمی و ایجاد حس همبستگی و انسجام تیمی ما مؤثر بود و پیوند عمیقی حتی خیلی بیشتر از دوره‌های قبلی با توده‌های مردم ایجاد نمود. انتخاب شعار «یک ملت، یک ضربان» همان حس ایجاد همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی جامعه است که در بالا به آن اشاره شد و ناشی از عواملی چون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگی میان باورها و ارزش‌ها است که عامل اصلی انسجام و همبستگی بین بازیکنان و بالتبع با افراد جامعه گردید و باعث شد نتایج قابل قبولی حاصل شود.
همان‌طور که گفته شد جام جهانی یک رویداد صرفاً ورزشی نیست، بلکه یک رویداد اجتماعی نیز محسوب می‌شود که باعث انسجام و همبستگی اجتماعی می‌شود، امری که امروزه با توجه به شرایط بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا و دشمنی‌های کشورهای مرتجع عرب و هم‌پیمانان آمریکا بیش از پیش به آن نیاز داریم. امروزه دشمنان جمهوری اسلامی به ایجاد شکاف بین مردم با یکدیگر، شکاف اقوام و طوایف و شکاف بین مردم و مسئولین حساب ویژه‌ای باز کرده است؛ و به دنبال آن است که با از بین بردن انسجام و همبستگی اجتماعی و شکستن اتحاد ملت، مطامع شوم قدرت‌های استکباری و مرتجع عرب را پیش ببرند. همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز در چند روز گذشته در مراسم دانش‌آموختگی دانشگاه افسری امام حسین(ع) نیز به خوبی به این مسئله اشاره فرمودند: «من به شما عرض کنم امروز برنامه‌ی دشمن، بعد از مأیوس شدن از همه‌ی کارهای دیگر، ایجاد شکاف بین نظام جمهوری اسلامی و ملّت عزیز ایران است. این حماقت آنها است؛ نمی‌دانند که نظام جمهوری اسلامی چیزی جز ملّت ایران نیست، اینها قابل جدا شدن نیستند. نظام اسلامی یک نظامِ بوروکراتیکِ جدای از مردمِ نشسته‌ی در کاخ‌ها و قصرها نیست؛ نظامی است از خود مردم تشکیل‌یافته، متّکی به آحاد مردم و به ایمان مردم و به محبّت و عواطف مردم است؛ این نظامِ اسلامی است؛ این را چطور می‌خواهند از مردم جدا کنند؟ البتّه شش رئیس‌جمهور دیگر قبل از این شخص هم این تلاش را کردند و همه‌ی آنها از میدان خارج شدند و نتوانستند این مقصود شیطانی را انجام بدهند. این فشارهای اقتصادی [آنها] هم که عمدتاً روی مردم فشار می‌آورد، به‌خاطر این است که شاید بتوانند مردم را به ستوه بیاورند، خسته کنند. ما به حول و قوّه‌ی الهی پیوندمان را روز‌به‌روز با مردم بیشتر و قوی‌تر خواهیم کرد؛ ما انسجام دشمن‌شکن خودمان را حفظ می‌کنیم؛ ما جوانان مؤمن و پُرانگیزه و اهل اقدام را هر روز بیشتر از گذشته به حول و قوّه‌ی الهی تقویت می‌کنیم. نسلِ جوانِ غیور و پُرانگیزه‌ِ‌ی کشور بداند که دشمن، با استقلال او دشمن است، با عزّت او دشمن است، با پیشرفت او دشمن است، با حضور او در میدان علم و سیاست دشمن است؛ دشمن ملّت ایران، به‌معنای دشمنیِ با عزّت و استقلال و پیشرفت و اعتلاء این ملّت است. دشمن تا بتواند، موذیگری را رها نخواهد کرد ولی بایستی این را یقین داشت که از این موذیگری نتیجه‌ای نخواهد گرفت، به شرط اینکه ملّت ایران همچنان‌که تا امروز به توفیق الهی و به هدایت الهی راه را شناخته‌اند، از این به بعد هم همین راه را با قدرت ادامه بدهند و آن راهِ ایستادگی و صبر و تقوا همراه با هوشیاری و تدبیر و انسجام ملّی است.» لذا وظیفه ماست که با استفاده از الگوی شعار جام جهانی فوتبال «یک ملت، یک ضربان»، وحدت و همبستگی خودمان را در مقابل دسیسه‌ها و اقدامات خصمانه دشمنان حفظ کرده و حتی بیشتر از پیش نماییم و بدانیم به هر میزان انسجام اجتماعی، وحدت و همبستگی ملی را افزایش داده و بر تقویت اشتراکات بپردازیم و از اختلاف سلیقه‌ها و تک‌روی‌ها دوری نماییم بهتر می‌توانیم به راحتی بر شرایط تحمیل شده دشمنان فائق آمده و سریع‌تر از حد انتظار به اهداف و آرمان‌های متعالی و چشم‌اندازهای بلندمدت ترسیم شده برسیم.


 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر