مطالب برگزیده

1397/4/19 سه‌شنبه

چالش های سیاسی عراق پس از انتخابات پارلمانی (حبیب ا.. حسینی)

انتخابات پارلمانی عراق به عنوان اولین انتخابات این کشور پس از شکست داعش در 22 اردیبهشت ماه و با مشارکت حدود 5/44 درصدی واجدین شرایط برگزار گردید. در این انتخابات ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر با کسب 54 کرسی ، توانست بیشترین کرسی پارلمان را از آن خود کند و ائتلاف فتح (هادی العامری) با 47 کرسی، ائتلاف نصر (حیدر العبادی) با 42 کرسی، دولت قانون(نوری المالکی) 26 کرسی، حزب دموکرات(مسعود بارزانی) با 25 کرسی، ائتلاف الوطنیه(ایاد علاوی ) با 21کرسی و جریات حکمت(سید عمار حکیم) با 19 کرسی، به ترتیب بیشترین کرسی های پارلمان را کسب کرده اند.

 

با این وضعیت هیچ یک از احزاب و یا جریان های سیاسی نتوانستند حائز اکثریت کرسی های پارلمان جهت تعیین نخست وزیر و تشکیل کابینه شوند. از همین رو تلاش ها و رایزنی ها به منظور دستیابی به یک ائتلاف بزرگتر جهت تشکیل دولت آغاز گردیدکه در ابتدا میان ائتلاف سائرون(مقتدی صدر) با ائتلاف الوطنیه( ایاد علاوی) و جریان حکمت(سید عمار حکیم) ائتلاف صورت گرفت و سپس ائتلاف فتح(هادی العامری) و ائتلاف نصر(حیدر العبادی) نیز به  ائتلاف با مقتدی صدر دست یافتند تا زمینه برای ایجاد یک اکثریت پارلمانی فراهم گردد. با این حال سرنوشت نتایج انتخابات پارلمانی عراق همچنان در یک وضعیت بلا تکلیفی قرار گرفته است.
با توجه به این که نظام سیاسی عراق پارلمانی می باشد و تعیین نخست وزیر و شکل گیری کابینه وابسته به نتایج انتخابات پارلمانی و تشکیل ائتلاف اکثریت در پارلمان می باشد؛ شکایت های انتخاباتی و فرایند باز شماری آراء و همچنین انتظارات گروه ها، احزاب و جریان های سیاسی باعث شده است تا شکل گیری فراکسیون اکثریت پارلمان عراق جهت تعیین پست نخست وزیری و کابینه با تاخیر مواجه گردد. دوره ی کنونی پارلمان عراق در نهم تیرماه به پایان رسید و تلاش نمایندگان جهت تمدید آن نیز به دلیل به حد نصاب نرسیدن نمایندگان در آخرین روز دوره ی کنونی، بدون نتیجه ماند و می توان گفت عملا پارلمان عراق نیز منحل گردید. از سوی دیگر دوره ی قانونی نخست وزیری عراق هم تا دهم تیرماه بوده است و این دوره به پایان رسیده است و اکنون نخست وزیر نقش سرپرستی دولت را برعهده دارد. در این شرایط می توان گفت که در عراق شاهد یک خلاء قدرت هستیم که مهمترین پیامد آن خلل در ثبات سیاسی و امنیتی این کشور می باشد. در این شرایط امکان سوء استفاده کشورهای رقیب منطقه ای همچون عربستان و فرامنطقه ای مانند آمریکا برای نقش آفرینی در حالی که نتایج انتخابات برخلاف خواست وانتظار آنان بوده است؛ بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر برخی از اعضای حزب بعث هم در تلاش هستند تا زمینه راه یابی به مراکز قدرت را با استفاده از شرایط موجود به دست آورند. ضمن اینکه این شرایط می تواند به افزایش تحرکات و اقدامات تروریستی عناصر باز مانده از داعش در عراق نیز کمک کند. بنابراین با مشخص شدن نتایج نهایی انتخابات وتشکیل فراکسیون اکثریت پارلمان عراق و کنار گذاشتن برخی از انتظارات فردی و جناحی به نفع مصالح، منافع و امنیت عراق، فرایند تشکیل دولت در این کشور نیز سریعتر شده و می تواند به ثبات سیاسی و امنیتی عراق کمک نماید.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر