:.
پنجشنبه 12 تیر 1399  
:.
کلیپ و موشن گرافیک سیاسی

* بازدیدکننده محترم کلیپ و موشن گرافیک های سیاسی این بخش با فرمتmp4  آماده و  حجم آنها با حفظ کیفیت کلیپ جهت دانلود بهتر فشرده شده است، جهت مشاهده تعدادی از کلیپ های سیاسی بصورت فایل های زیپ(rar)  می باشند  که پس از خارج نمودن از حالت فشره قابل رویت هستند.


کلیپ تبیین فرمایشات رهبری

10تیر 1399

 


 


قدرت راهبردی

10خرداد 1399

 


چهره پنهان آمریکا

خرداد 22


شاخص های تحول آفرینی
21خرداد 1399

 


شاخص های تحول آفرینی
18 خرداد


تحول آفرینی انقلاب اسلامی
10خرداد 1399

 


تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری
12 خرداد


قدرت رسانه-2 دقیقه

28اردیبهشت 1399

 


پیام ایران-3 دقیقه

6 خرداد


روز قدس-قسمت2

28اردیبهشت 1399

 


روز قدس-قسمت3

اردیبهشت 28


تحلیل تحولات عراق

28اردیبهشت 1399

 


روز قدس-قسمت1

اردیبهشت 26


وضعیت نیروهای آمریکا در عراق-قسمت1

20اردیبهشت 1399

 


وضعیت نیروهای آمریکا در عراق-قسمت2

اردیبهشت 22


موشن گرافیک سابقه تاریک-2دقیقه

اردیبهشت 1399
دانلود کلیپ


ماهیت ضد بشری-2دقیقه

اردیبهشت 22
دانلودکلیپ


 کلیپ جهش تولید-2دقیقه

اردیبهشت 1399
دانلود کلیپ


کرونا در آمریکا-2دقیقه

دوازدهم اردیبهشت 1399
دانلودکلیپ


 آمریکای زیبا-5دقیقه

8اردیبهشت 1399
دانلود کلیپ


کرونا در آمریکا-2دقیقه

دوازدهم اردیبهشت 1399
دانلودکلیپ