مصاحبه و گزارش
مسائل و چالشهاي مهم روابط خارجي جمهوري اسلامي و افق پيش رو در گام دوم انقلاب
بیانیه گام دوم
  • 1398/3/8 چهارشنبه بیانیه گام دوم
    مصاحبه با دکتر رضازاده، مدیرکل روابط عمومی شورای نگهبان در خصوص بیانیه گام دوم
مصاحبه
بيشتر
منو