سه‌شنبه 28 مرداد 1393 28 مرداد 1332؛ کودتای سیاه
کودتای 28 مرداد سال 1332، به عنوان یکی از مهم‌ترین و سرنوشت ساز‌ترین حوادث تاریخ معاصر کشورمان به شمار می‌آید. این کودتا باعث چرخش و انتقال قدرت، از یک دولت ملی به یک دیکتاتوری دست‌نشانده شد.
با توجه به ملی شدن صنعت نفت و تضعیف قدرت شاه در برابر بیداری­ مردم و قدرت گرفتن مجلس شورای ملی، شاه و استعمارگران به این نتیجه رسیده بودند که وجود حکومتی مردمی برای منافع آنها بسیار خطرناک است؛ لذا در پی اجرای طرحی بودند که حکومت مردمی مصدق سرنگون و دیکتاتوری مطلقه محمدرضا جایگزین آن شود. در ابتدا قرار بود در 25 مرداد حکومت مصدق توسط اوباش و نظامیان وابسته به انگلیس و آمریکا و توسط سرهنگ نصیری در طرحی به نام چکمه ساقط گردد، ولی این کودتا به شکست انجامید و در پی این کودتای نافرجام، شاه به بغداد گریخت و از آنجا به رم رفت. اما دکتر محمد مصدق در عین حالی که همه چیز با شکست کودتای 25 مرداد به نفع او رقم زده شده بود، از فرصت استفاده نکرد و با وجود اینکهآیت­الله کاشانی در روز 27 مرداد، وی را از حتمی بودن وقوع کودتا آگاه ساخته بود، ولی به نیروهای نظامی آماده‌باش نداد، تا اینکه در 28 مرداد سرلشکر زاهدی به همراه چندین گردان از ارتش با اجرای طرحی به نام «آژاکس» حکومت مردمی مصدق را ساقط و 25 سال از تاریخ این مرز و بوم را با دیکتاتوری سیاه پهلوی دوم عجین ساختند؛ (سایت افکار نیوز، 28/5/91: 135571) و غربی‏ها که دستشان از نفت ایران کوتاه شده بود مجدداً بر نفت و منابع غنی این کشور مسلط شدند.
کودتای 28 مرداد 32 که با حمایت کامل آمریکا صورت گرفت، نشان از ماهیت و سیاست دوگانه غرب در دفاع از مردم‏سالاری و حقوق بشر دارد. حکومت مصدق که با رأی مردم بر سر کار آمده بود و توانسته بود نفت را ملی کند، به مذاق استعمارگران خوش نیامد؛ و انگلیس نیز که در جریان ملی شدن نفت از دولت مصدق شکست خورده بود به همراه استعمارگر نوظهور آمریکا که بعد از جنگ جهانی دوم به دنبال بلعیدن منابع کشورهای جهان سوم بود، برای دست یازیدن به منابع غنی ایران مهم‌ترین مانع را مردم و حکومت منتخب آنها می‏دانستند. از این رو این جریان ضد استقلال‏طلبی با طرح‏ریزی کودتا باعث ساقط شدن حکومتی مردمی شدند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر